Temiz Oda Testleri

Üretim süreçlerinin performansını gözlemlemek ve belgelemek için yapılan kontrol işlemlerine validasyon denmektedir. Bu işlemin amacı üretim aşamalarının her adımını kontrol altında

tutmaktır. Validasyon işlemleri, üretimi etkileyen veya üretimde kullanılan araçlar için yapılabilir. Bu durumda kullanılan araçların spesifikasyonları, montajı, ölçümleri ve performansı kontrol edilir. Ya da

validasyon işlemleri üretilen her ürün için yapılabilir.

Kısaca temiz oda, hava kalitesi, ısısı, nem oranı, hava basıncı belli ayarlarda düzenlenen ve içindeki partikül ve mikro organizmaların kontrol altında tutulduğu bölgedir. Temiz oda testleri, bu özelliklerin

ölçümlenmesi ve onaylanması amacı ile yapılmaktadır. Özellikle insan sağlığını etkileyen ve üreticilerin sorumlu olduğu, hastane, ilaç, laboratuar ve gıda sektörlerinde temiz oda bulunmalı ve bu temiz odaların

standartlara uygunluğu, tarafsız kuruluşlar tarafından test edilmelidir. Yapılan belli başlı testler şunlardır:

  • Partikül ölçümü
  • Fark basınç ölçümü
  • Sıcaklık ve nem ölçümü
  • Geri kazanım testi
  • Hava akış hızı ve hava değişim sayısının hesaplanması
  • Hepa filtre sızdırmazlık testi