Temiz Oda Standartları

Temiz odada yapılacak üretimin şekline bağlı olarak temiz oda sınıfı belirlenir. HVAC tasarımı da buna göre yapılır. HVAC (Heating, Ventilating and Air Conditioning) havalandırma sektörünün bütün dallarını kapsar. Temiz odaların sınıflandırılmasında çok farklı standartlar kullanılır. Ancak genel olarak kabul gören standart Federal Standard 209E’dir.

ISO 14644 Temiz Oda standardı, temiz odalar ve bu odalarla birlikte kontrol edilen ortamlar için hazırlanmıştır. Bu standardın temelini 209E standardı oluşturmaktadır. TS 11605 standardı, bu standardın TSE tarafından tercüme edilen ve ülkemiz koşullarına uygun hale getirilen standarttır.

2001 yılında uygulamaya alınan bu standart dört başlıktan oluşmaktadır:

  • Kapsam
  • Tarifler
  • Sınıflandırma
  • Uygunluğun gösterilmesi